Home
About us
Services
News
Media
Downloads
Contact us
Booking

National Tele Cinema Park

ටෙලි සිනමා ගම්මානය

டெலி சினிமா கிராமம்

Ranminithanna is a Tele, cinema , wedding preshoot and tele commercial shooting location with facilities for accomadation for the actors and crew.

රන්මිහිතැන්න යනු ටෙලි, සිනමා, මංගල පෙර රූගත කිරීම් සහ ටෙලි වාණිජ රූගත කිරීම් සඳහා නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් නවාතැන් පහසුකම්ද ඇති ස්ථානයකි.

ரன்மிஹிதென்ன என்பது தொலைக்காட்சி, சினிமா, திருமண வைபவம், முந்தைய படப்பிடிப்புகள், டெலி-வர்த்தக படப்பிடிப்புகள் என்பவற்றுக்கு நடிகர்களுக்கும், நடிகைகளுக்கும் மற்றும் அவர்களின் பதவியணிக்கும் தங்குமிடவசதிகள் உள்ள ஒரு இடமாகும்.

about us

අපි ගැන

எம்மை பற்றி

Ranmihithanna tele cinema park is the only tele cinema park situated in Srilanka.

රන්මිහිතැන්න ටෙලි සිනමා උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි එකම ටෙලි සිනමා උද්‍යානයයි.

ரன்மிஹிதென்ன டெலி சினிமா பூங்கா இலங்கையில் உள்ள ஒரே டெலி சினிமா பூங்காவாகும்.

The MRNTCP consists of 235 acres of picturesque landscape featuring lakes, forests, model villages and colonial buildings in addition to industry standard pre-production facilities. It was set up with the objective of providing a premier destination for film makers of both motion picture and television backgrounds.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ටෙලි සිනමා උද්‍යානය අක්කර 235ක මනරම් භූ දර්ශනයකින් සමන්විත වන අතර ඊට අමතරව එහි පවත්නා වැව්, වනාන්තර, ආදර්ශ ගම්මාන සහ යටත් විජිත ගොඩනැගිලි පහසුකම් ටෙලි නිර්මාණ කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතියට දායක වේ. එය පිහිටුවන ලද්දේ චලන පින්තූර සහ රූපවාහිනී පසුබිම් යන දෙඅංශයේම චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින් සඳහා ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් සැපයීමේ අරමුණින් ය.

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தேசிய டெலி சினிமா பூங்கா தற்போதுள்ள ஏரிகள், காடுகள், மாதிரிக் கிராமங்கள் மற்றும் காலனித்துவ கட்டிட வசதிகள் ஆகியவை தவிர 235 ஏக்கர் அழகிய நிலப்பரப்பையும் கொண்டுள்ளது. மோஷன் பிக்சர் மற்றும் தொலைக்காட்சி பின்னணியில் உள்ள திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு முதன்னிலை சினிமா ஸ்தல வசதிகளை வழங்கும் நோக்கத்துடன் இது தாபிக்கப்பட்டது.

The second stage of the project will see the development of an underwater filming facility equipped with blimp cameras, lights etc., and the establishment of a drama school and addition of sets depicting different periods.

ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේදී කැමරා, ලයිට් ආදියෙන් සමන්විත දිය යට රූගත කිරීමේ පහසුකම සහ නාට්‍ය පාසලක් පිහිටුවීම සහ විවිධ කාල පරිච්ඡේද නිරූපණය කරන පසුතල සංවර්ධනය කෙරේ.

இந்தக் கருத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில், கேமராக்கள், விளக்குகள் போன்றவற்றுடன் கூடிய நீருக்கடியில் படமெடுக்கும் வசதியும், திரைப்பட நடன பள்ளியும் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு காலகட்டங்களை சித்தரிக்கும் செட்கள் உருவாக்கப்படும்.

Ranmihithanna National Tele Cinema Park

රන්මිහිතැන්න ටෙලි සිනමා ගම්මානය

ரன்மிஹிதென்ன டெலி சினிமா கிராமம்


A Production Site for the Silver Screen

චිත්‍රපට නිෂ්පාදන සඳහා පසුබිමක්

திரைப்படங்கள் தயாரிப்புக்கான காட்சிப்பின்னணி

One of the best ways to understand the local pop culture is by looking at the film industry of a particular country, and the part of Sri Lanka’s popular culture can be seen in the Ranminithanna Tele-Cinema Village. The village has been a production site for many local TV series and movies. What makes this village a unique production sight is due to the many structures within it. Most of the structures are built to resemble colonial Bombay, as it was used to film the Bollywood hit, Bombay Velvet. Some of the structures and props were used in filming ‘Yasodhara’, which gained critical acclaim locally and internationally.

දේශීය‍ සංස්කෘතිය තේරුම් ගැනීමට ඇති හොඳම ප්‍රවේශයක් වන්නේ, යම් රටක චිත්‍රපට කර්මාන්තය දෙස බැලීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ වැදගත් සංධිස්ථානයක් ලෙස රන්මිහිතැන්න ටෙලි සිනමා ගම්මානය හඳුනාගත හැකිය. රන්මිහිතැන්න බොහෝ දේශීය රූපවාහිනී කතා මාලා සහ චිත්‍රපට සඳහා නිෂ්පාදන ස්ථානයක් වී ඇත. මෙම ගම්මානය අද්විතීය නිෂ්පාදන දර්ශනයක් බවට පත් කරන්නේ එහි ඇති බොහෝ ව්‍යුහයන් නිසාය. බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය බොම්බේ වෙල්වට් චිත්‍රපටය රූගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද බැවින්, බොහෝ පසුතලයන් යටත් විජිත බොම්බායට සමාන වන පරිදි ඉදිකර ඇත. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විචාරක පැසසුමට ලක් වූ ‘යසෝදරා’ රූගත කිරීමේදී සමහර පසුතලයන් භාවිතා කරන ලදී.

ஒரு நாட்டின் திரைப்படத் தொழில் துறையைப் பார்ப்பது அதன் உள்ளூர் கலாச்சாரத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான சிறந்த அணுகு முறைகளில் ஒன்றாகும். ரன்மிஹிதென்ன டெலி சினிமா கிராமத்தை இலங்கையின் பிரபலமான கலாச்சாரத்தின் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அடையாளப் படுத்தலாம். ரன்மிஹிதென்ன பல உள்ளூர் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு இடமாக மாறியுள்ளது. இந்த கிராமத்தை ஒரு தனித்துவமான தயாரிப்பு காட்சியாக மாற்றும் பல கட்டமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. பாலிவுட் வெற்றிப் படமான பாம்பே வெல்வெட்டு படம் படமாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதால், இது பல செட்கள் காலனித்துவ பாம்பே போல் நிர்மாணிக்கப்பட்டன. உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச அளவுகளிலும் வெகு விமர்சனமாக பாராட்டப்பட்ட 'யஷோதரா' படப்பிடிப்பில் இதிலுள்ள சில திரைப்படக் காட்சிப்பின்னணி வசதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன .

Home To Uncanny Replicas Of Iconic Landmarks

සංකේතාත්මක බිම් සළකුණු

புள்ளிவிபர ரீதியான நில அடையாளங்கள்

Apart from the structures that resemble colonial Bombay, the village also comprises some other interesting sets that resemble some iconic attractions elsewhere in the island. Such buildings are the Cargills Millers building, the Queen’s Hotel in Kandy, and even the Nippon Hotel in Colombo. Although still in its development phase, the tele-cinema village is quickly becoming a place for many local filmmakers to make a name for themselves, as the production set has all the facilities. Any visitor who comes to this village is guaranteed to gain valuable knowledge on how the local film industry operates, how it has developed over the years, and how it might be in the very near future.

යටත් විජිත සමයේ බොම්බායට සමාන පසුතලයන්ට අමතරව, දිවයිනේ වෙනත් තැන්වල ඇති යම් සුවිශේෂී ආකර්ෂණීය ස්ථාන වලට සමාන තවත් ස්ථාන කිහිපයක්ද ගම්මානයෙහි සමන්විත වේ. Cargills ගොඩනැගිල්ල, මහනුවර Queens Hotel, සහ කොළඹ Nippon හෝටලය පවා එවැනි ගොඩනැගිලි වේ. දැනටමත් එහි සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර සියලු නිෂ්පාදන පහසුකම් ඇති බැවින් ටෙලි සිනමා ගම්මානය බොහෝ දේශීය සිනමාකරුවන්හට නමක් දිනා ගත හැකි ස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. මෙම ගම්මානයට පැමිණෙන ඕනෑම අමුත්තෙකුට දේශීය චිත්‍රපට කර්මාන්තය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය, වසර ගණනාවක් තිස්සේ එය වර්ධනය වී ඇති ආකාරය සහ නුදුරු අනාගතයේ එය කෙසේ විය හැකිද යන්න පිළිබඳ වටිනා දැනුමක් ලබා ගැනීමට සහතික වේ.

காலனித்துவ பம்பாய் போன்ற காட்சிப்பின்னணிகள் தவிர, இந்த கிராமம் தீவின் வேறு இடங்களில் காணப்படும் சில தனித்துவமான ஸ்தலங்களை போன்ற பல இடங்களையும் இது கொண்டுள்ளது. கார்கில்ஸ் கட்டிடம், கண்டியில் அமைந்துள்ள குயின்ஸ் ஹோட்டல் மற்றும் கொழும்பில் உள்ள நிப்பொன் ஹோட்டல் ஆகியனவும் அத்தகைய கட்டிடங்களாகும். அதன் அபிவிருத்தி பணிகள் ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளன. சகல தயாரிப்பு வசதிகளும் காணப்படுகின்ற நிலையில், இந்த டெலி சினிமா கிராமம் பல உள்ளூர் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு புகழைத் தரக்கூடிய ஒரு இடமாக மாறி வருகிறது. டெலி சினிமா கிராமத்தை பார்வையிடுவதற்கு வருகை தருகின்ற பார்வையாளர் ஒவ்வொருவரும், உள்ளூர் திரைப்படத் துறை எவ்வாறு இயங்குகின்றது, மேலும் பல ஆண்டுகளாக அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது மற்றும் எதிர்காலத்தில் அது எப்படி அமைந்திருக்கும் என்ற விடய அம்சங்கள் பற்றிய அறிவை பெறுவார்கள் என்பது உறுதியாகும்.

history

ඉතිහාසය

வரலாறு

At the end of August month of 2006 the former president Mahinda Rajapaksha suggested this new concept of tele Cinema Park.

2006 අගෝස්තු මාසය අවසානයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම නව ටෙලි සිනමා උද්‍යානය සංකල්පය යෝජනා කළේය.

2006 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த புதிய டெலி சினிமா பூங்கா எண்ணகருவை முன்மொழிந்தார்கள்.

According to the number of 1451/16 special act which was telecast in 29'" June 2006, introduced the new tax for foreign tele dramas, films and advertisements. Through this tax could create the new fund related to the Project of tele Cinema Park.

2006 ජුනි 29 විකාශය වූ 1451/16 විශේෂ පනතට අනුව විදේශීය ටෙලි නාට්‍ය, චිත්‍රපට සහ වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා නව බද්දක් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම බද්ද හරහා ටෙලි සිනමා උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියට අදාළ නව අරමුදල නිර්මාණය කළ හැකිය.

2006 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 ஆம் திகதி அன்று வெளியிடப்பட்ட 1451/16 ஆம் இலக்க விஷேட சட்டத்திற்கு இணங்க வெளிநாட்டுத் தொலைக்காட்சிகள், திரைப்படங்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் மீது புதிய வரி அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது. இந்த வரி மூலம் டெலி சினிமா பூங்கா திட்டத்திற்கான ஒரு புதிய நிதியத்தை உருவாக்க முடியும்.

According to this concept government allocated funds for build this tele cinema park under with three stages. Within these three stages, they had decided to launch first step. Under this first step, they mainly focused tele cinema producers. In 30" October 2008, laying the foundation stone for first stage. And also allocated Rs. Million 700 for whole first stage project. At the beginning this park has 125 acres of land including 50 acres of Jambugaswewa tank .For the future proposes it expanded 235 acres. The land required for the Tele-Cinema Park was reserved by cabinet memorandum No.08/1084/338/024 dated 06.11.2008.

මෙම සංකල්පයට අනුව අදියර තුනක් යටතේ මෙම ටෙලි සිනමා උද්‍යානය ඉදිකිරීමට රජය මුදල් වෙන් කළේය. මෙම අදියර තුන තුළ ඔවුන් පළමු පියවර දියත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. මෙම පළමු පියවර යටතේ ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කළේ ටෙලි සිනමා නිෂ්පාදකයන් වෙතය. 2008 ඔක්‌තෝබර් 30 වැනි දින පළමු අදියර සඳහා මුල්ගල් තබමින් පළමු අදියරේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 700ක්‌ වෙන් කරන ලදී. ආරම්භයේදී ජම්බුගස්‌වැව වැව අක්‌කර 50ක්‌ ඇතුළුව අක්‌කර 125ක භූමි ප්‍රමාණයකින් මෙම උද්‍යානය පුළුල් කිරීමට නියමිතය. වර්තමාන මුළු ප්‍රමාණය අක්කර 235කි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ටෙලි සිනමා උද්‍යානය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම 2008.11.06 දිනැති අංක 08/1084/338/024 දරන කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් වෙන්කර ඇත.

இந்த எண்ணக்கருவின் பிரகாரம், இந்த டெலி சினிமா பூங்காவை மூன்று கட்டங்களாக நிர்மாணிக்க அரசாங்கம் நிதியை ஒதுக்கியது. இந்த மூன்று கட்டங்களிலும், முதல் கட்டத்தை ஆரம்பிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முதல் கட்டத்தின் கீழ், முக்கியமாக டெலி சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மீது கவனம் செலுத்தப்பட்டது. 2008 ஆம் ஆண்டு ஒற்றோபர் மாதம் 30 ஆம் திகதி முதற்கட்டத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. முதல் கட்டத்தின் முழுக் கருத் திட்டத்திற்கும் என 700 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, ஜம்புகஸ்வெவ ஏரியின் 50 ஏக்கர் அடங்கலாக 125 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்தப் பூங்கா விசாலமாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய மொத்த பரப்பளவு 235 ஏக்கர்கள். 2008.11.06 ஆம் திகதிய 08/1084/338/024 இலக்க அமைச்சரவைப் பத்திரத்தின் மூலம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தேசிய டெலி சினிமா பூங்காவிற்கு தேவையான காணியை ஒதுக்கினார்கள்.